Hunter Kris

Los perros de caza

* Brac alemán de pelo corto / cable
* Jagd Terrier
* Inglés puntero
* Epagneul Breton
* sabuesos de Transilvania

Temporada de caza

Pato - 1 septiembre a febrero 28
Ganso - 1 septiembre a febrero 28
Faisán - 15 octubre / 1 noviembre a febrero 28
Beccace- 1 septiembre a enero 31
Alondra - 15 agosto a octubre 31
Codorniz - 15 agosto a enero 31
Conejo - 1 noviembre a enero 31
Perdiz - 15 octubre a diciembre 31
Cesena- 1 septiembre a enero 31
Cerdo - 1 agosto a febrero 15
Cárpatos - 15 septiembre hasta diciembre 31
Viga - 15 mayo a octubre 15
Ciervo Dama - 1 septiembre a octubre 31
Lobo - 1 noviembre a mayo 15
Oso - 15 de marzo a octubre 15 de mayo de 1 a 15 de diciembre


Pentru pescari

Pescuit
Magazin pescuit
Noduri pescaresti
Cotele Apelor Dunarii
Vremea

Sezonul de vânătoare

A. MAMIFERE

1. Bizamul (Ondatra zibethica) 1 sept. - 15 apr.
2. Capra neagra(Rupicapra rupicapra)
- exemplar de trofeu 15 oct. - 15 dec.
- exemplar de selecţie 1 sept. - 15 dec.
3. Capriorul(Capreolus capreolus)
- mascul 15 mai. - 15 oct.
- femela 1 oct. - 31 dec.
4. Cerbul carpatin 15sep-31dec
5. Cerbul lopatar (Dama dama) 1 sept. - 31 oct.
6. Cainele enot (Nyctereutes prociynoides) 15 sept. - 31 mart.
7. Dihorul comun (Putorius sp. ) 15 sept. - 31 mart.
8. Hermelina (Musiela erminea) 15 sept. - 31 mart.
9. Iepurele de camp (Lepus europaeus) 1 nov. - 31 ian.
10. Iepurele de vizuina (Oryctolagus cuniculus) 1 nov. - 31 ian.
11. Jderul (Martes sp. ) 15 sept. - 31 mart.
12. Marmota(Marmota marmota) 15 sept. – 31 oct.
13. Mistretul (Sus scrofa) 1 aug. - 15 febr.
14. Muflonul(Ovis aries musimon) 15 sept. - 15 dec.
15. Nevastuica(Mustela nivalis) 15 sept. - 31 mart.
16. Sacalul (Canis aureus) 15 mai - 31 mart.
17. Viezurele (Meles meles) 15 aug. – 31 mart. .
18. Vulpea (Vulpes vulpes) tot anul
19. Ursul 15 mart. - 15 mai si 15 oct. - 15dec.
20. Lupul 1nov. - 15 mai

B. PĂSĂRI

1. Becatina comuna (Gallinago gallinago) 1 sept. – 31 ian.
2. Cioara griva(Corvus corone cornix) 1 iunie- 31 martie
2. 1 Cioara griva sudica (Corvus corone sardonius) 1 iun. – 31 mart.
3. Cioara de semanatura(Corvus frugilegus) 1 iunie - 31 mart.
3. 1. Cioara neagra (Corvus corone corone) 1 iun. – 31 mart.
4. Ciocarlia de camp (Alauda arvensis) 15 aug. - 31 oct.
5. Cocosar (Turdus pilaris) 1 sept. - 31 ian.
6. Cocosul-de-munte(Tetrao urogallus) 20 apr. - 10 mai
8. Cotofana (Pica pica) 1 iunie – 31 mart.
9. Fazanul (Phasianus colchicus) 15 oct. - 01 noi. / 28 feb.
10. Gaita (Garrulus glandarius) 1 sept. - 31 ian.
11. Gainusa de balta (Gallinula chloropus) 1 sept. - 31 ian.
11. 1. Gasca de semanatura(Anser fabalis fabalis) 1 sept. – 28 feb.
12. Gasca de vara(Anser anser rubrirostris) 1 sept. - 28 feb.
13. Garlita mare (Anser albifrons) 1 sept. - 31 ian.
14. Graurul (Sturnus vulgaris) 1 sept. - 31 ian.
14^1. Graurul dobrogean(Sturnus vulgaris balcanicus) 1 sept. – 31 ian.
15. Gugustiucul(Streptopelia decaocto) 15 aug. - 31 ian.
15. 1. Ierunca (Bonasa bonasa) 15 sept. – 15 dec.
16. Lisita (Fulica atra) 1 sept. - 31 ian.
17. Porumbelul gulerat (Columba palumbus) 15 aug. - 31 ian.
18. Porambelul de scorbura (Columba oenas) 15 aug. - 31 ian.
19. Potarnichea (Perdix perdix) 15 oct. - 31 ian.
20. Prepelita (Coturnix coturnix) 15 aug. - 31 ian.
21. Rata mare(Anas platyrhynchos) 1 sept. - 28 feb.
22. Rata mica(Anas crecca) 1 sept. - 28 feb.
23. Rata fluieratoare (Anas penelope) 1 sept. - 28 feb.
24. Rata cu cap castaniu (Aythya ferina) 1 sept. - 28 feb.
25. Rata motata(Aythya fuligula) 1 sept. - 28 feb.
26. Rata pestrita (Anas strepera) 1 sept. -28 feb.
27. Rata sunatoare (Bucephala clangula) 1 sept. - 28 feb.
28. Rata lingurar (Anas clypeata) 1 sept. - 28 feb.
29. Rata sulitar (Anas acuta) 1 sept. - 28 feb.
30. Rata caraitoare(Anas querquedula) 1 sept. - 28 feb.
31. Rata cu cap negru (Aythya marila) 1 sept. - 28 feb.
32. Sitarul de padure (Scolopax rusticola) 1 sept. - 31 ian.
34. Stancuta(Corvus monedula) 15 iul. - 15 mart.
35. Sturzul de vasc (Turdus viscivorus) 1 sept. - 31 ian.
36. Sturzul cantator (Turdus philomelos) 1 sept. - 31 ian.
37. Sturzul viilor (Turdus iliacus) 1 sept. - 31 ian.
38. Turturica(Streptopelia turtur) 15 aug. - 31 ian.

www.vanatoare-vanator.ro  0744.348.950  vanatorulkris@yahoo.com  © copyright Vanatorul Kris TRX Director Web